Gezinstherapie

Copyright  ©  All Rights Reserved                                 Heleen Vertommen                                  GSM: 0498 / 12 23 23

Heleen Vertommen

Therapie en Mindfulness voor kinderen,

jongeren en hun gezin


Voor wie?


Evenwichtig samenleven in een gezin is soms een hele klus. Ouders moeten werk, gezin, tijd voor de relatie en eigen tijd zien te combineren.


Van kinderen en jongeren wordt ook veel verwacht. Soms zijn er bij die verwachtingen nog extra hindernissen te nemen zoals een nieuwe gezinssamenstelling die  nog geen evenwicht  heeft,  de last van om te gaan met een beperking, angst bij een scheiding, verdriet om een verlies, of er is een psychische kwetsbaarheid van een gezinslid, ...


Kinderen geven vaak als eerste uiting aan een probleem, maar ze doen dat niet steeds door te zeggen wat er is, ze tonen het in hun gedrag thuis of op school.  Als ouder maak je je dan zorgen of ervaar je  moeilijkheden bij de opvoeding...


De wens om rond die zorgen extra ondersteuning te zoeken, kan het vertrekpunt zijn van de therapie. Ik zoek daarin een taal die kinderen en jongeren aanspreekt. Maar ook jij als ouder die een plek/evenwicht zoekt in je gezin, of als jongvolwassene die net aan het uitvliegen is, bent welkom .


Een eerste stap

Iedereen kan telefonisch een eerste afspraak maken. In een eerste bijeenkomst staan we uitgebreid stil bij jou/ ieders vraag. Op het einde wordt samen bekeken hoe we aan de slag gaan en met welk doel.  De frequentie en duur van de therapie wordt steeds in overleg bepaald.
Kostprijs

  • Een  gesprek kost 50 euro/uur.


  • Soms spreken we af dat een intake/gezinsgesprek 1u30 duurt.


  • Informeer bij je mutualiteit. Voor kinderen is een terugbetalingstarief mogelijk.


  • Indien je minder dan 24u op voorhand afbelt, reken ik de prijs van een halve sessie aan.